Referent - komenda 4rblog

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Referent - komenda 4rblog
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/0066
OBOWIĄZKI:
Referent na zajmowanym stanowisku odpowiada za:1) Prowadzenie zakupów na potrzeby podległych ogniw obsługowo-naprawczych i ścisła współpraca z Zespołem Zabezpieczenia;2) Prowadzenie dokumentacji postepowań w sprawie zakupów i przygotowanie jej do archiwizacji;3) Prowadzenie Planu rzeczowego (LBPP), sekcji i współpraca z Referentami Sekcji w zakresie realizacji zapotrzebowani i prowadzenia zaopatrywania w tśm z wykorzystaniem systemu ZWSI RON;4) Aktualizacja, kontrola i prowadzenie na bieżąco książki kontowej sekcji w zakresie przydzielonych środków finansowcy7h, udział w opracowywaniu miesięcznych sprawozdań finansowych(rozliczanie faktur);5) Przedstawianie przełożonemu propozycji dotyczących zmian z zakresie usprawnień lub niedociągnięć wynikających z bieżącej pacy lub obiegu dokumentów materiałowych i finansowych Sekcji;6) Wykonywanie w zastępstwie obowiązków Referentów Sekcji w zakresie realizacji planów rzeczowych potrzeby jednostek wojskowych oraz JBP.Podstawowe obowiązki:1) Znajomość regulaminów i wytycznych w zakresie prowadzenia zakupów nieplanowanych;2) Znajomość i przestrzeganie przepisów i procedur dotyczących zasad prowadzenia zaopatrywania w sekcji Czołgowo Samochodowej;3) Współpraca z Referentami Sekcji Czołgowo Samochodowej i Zespołu Zabezpieczania w zakresie organizacji wydatkowania środków budżetowych i sporządzania planu rzeczowego Sekcji oraz zmian do tego planu na potrzeby realizacji zakupów;4) Podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez bieżące zapoznanie się z Instrukcjami i przepisami obowiązkowymi z Resorcie Obrony Narodowej oraz katami normatywnymi regulującymi zasady rachunkowości;5) Znajomość ZWSI RON w zakresie wytwarzania dokumentów potrzebnych w działalności bieżącej w Sekcji Czołgowo Samochodowej, a w szczególności wprowadzenie zamówień (operacja ME21N), przychodów zewnętrznych (Operacja MIGO) oraz łączenie dokumentów fakturowania z wprowadzonymi zamówieniami (operacja MIR7) w systemie ZWI RON w zakresie prowadzonych postępowań;6) Znajomość obsługi użytkowania komputera oraz programów komputerowych wykorzystywanych w Resorcie Obrony Narodowej;7) Wykonywanie innych poleceń zleconych przez Szefa Sekcji lub osobę go zastępującą. Oferta dostępna w sali F, E. Kontakt z pracodawcą - tel.: 261 651 055, e-mail (CV, listy motywacyjny oraz klauzula RODO): 4rblog.kadry@ron.mil.pl
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

wykształcenie: średnie lub wyższe,staż pracy: brak wymagań;dobra znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, pakietów biurowych typu: Word, Excel, Power Point;umiejętność pracy zespołowej;umiejętność podejmowania samodzielnie odpowiedzialnych decyzji;umiejętność analizy zadań;dyspozycyjność;zdyscyplinowanie;terminowość w wykonywaniu powierzionych zadań

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 858 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Zgorzelec
Data publikacji:
2021-01-19
Poznaj ofertę...
przyjmowanie pacjentów; Wymagania konieczne: Zawód: Lekarz weterynarii Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak Wymagania inne: uprawnienia do wykonywania zawodu
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Jawor
Data publikacji:
2021-01-19
Poznaj ofertę...
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:a)praca socjalna; b)dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;c)udzielania informacji,...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Goszcz
Data publikacji:
2021-01-19
Poznaj ofertę...
PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SALONÓW MEBLOWYCH BODZIO NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Wymagania inne: Wszelkie prace budowlane
Publikacja:
2021-01-07
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław