Referent

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 67932

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe
- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety

Zakres zadań

 • rejestrowanie i wykonywanie odwzorowania cyfrowego przesyłek w postaci nieelektronicznej wpływających do Urzędu
 • udzielanie informacji klientom zewnętrznym Urzędu
 • przyjmowanie i przekazywanie przesyłek wychodzących operatorowi pocztowemu
 • porządkowanie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego
 • weryfikowanie wniosków wnioskodawcy z danymi zawartymi w profilu użytkownika

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność współpracy w zespole
 • umiejętność profesjonalnej obsługi klienta
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2020-09-25
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2020-09-25
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Polkowice
  Data publikacji:
  2020-09-25
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne...
  Publikacja:
  2020-08-31
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław