Referent

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 79315

Warunki pracy

- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety, - praca w siedzibie Urzędu.

Zakres zadań

 • rejestrowanie i zamykanie spraw w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
 • przygotowywanie projektów pism do właściwych organów
 • aktualizowanie zapisów w systemie SI POBYT
 • rejestrowanie w systemie SI POBYT wydanych decyzji administracyjnych
 • wysyłanie korespondencji do stron
 • współpracowanie z organami podatkowymi w zakresie zwrotów opłat skarbowych
 • archiwizowanie dokumentów wytwarzanych w Oddziałach Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I, II i III
 • udostępnianie stronom lub ich pełnomocnikom akta sprawy do wglądu w terminach wyznaczonych przez pracowników prowadzących sprawę

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość instrukcji archiwalnej stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • umiejętność organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Politechnika Wrocławska
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-06-17
  Poznaj ofertę...
  Zakres obowiązków: obsługa dokumentów zakupowych i majątkowych, współdziałanie w czynnościach mających na celu przyjęcie/sprzedaż nieruchomości, udział w komisjach przyjmujących/przekazujących nieruchomości, prowadzenie elektronicznej ewidencji...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Zgorzelec
  Data publikacji:
  2021-06-16
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Legnica
  Data publikacji:
  2021-06-13
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...
  Publikacja:
  2021-06-07
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław