Samodzielny referent

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 72268

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obsługa komputera powyżej 4 godzin,


- praca administracyjno-biurowa,


- praca w terenie, obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca przy komputerze,


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- praca w terenie,


- wejście do budynku bez barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • Organizowanie pracy przydzielonej grupy ankieterów, koordynacja zadań realizowanych przez ankieterów, w tym współpraca z koordynatorem organizacyjnym w zakresie przypisywania ankieterom wylosowanych do badań adresów respondentów.
 • Monitorowanie prac realizowanych przez przydzieloną grupę ankieterów, w tym spływu wypełnionych ankiet.
 • Kontrolowanie pracy przydzielonej grupy ankieterów w zakresie terminów realizacji poszczególnych etapów badania zgodnie z harmonogramem, w tym także w terenie i sporządzanie protokołów z przebiegu kontroli.
 • Weryfikowanie poprawności akceptowanych błędów uznaniowych i nieuznaniowych w badaniach ankietowych przez przydzieloną grupę ankieterów we współpracy z koordynatorem merytorycznym.
 • Podejmowanie działań na rzecz poprawy terminowości, kompletności i jakości badań ankietowych.
 • Przygotowanie i dystrybucja materiałów do realizacji badań ankietowych oraz upominków dla respondentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 1,5 roku w administracji publicznej lub do 1 roku w obszarze badań statystycznych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wykonywanie pracy w warunkach stresowych.
 • Otwarty stosunek do klienta.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Współpraca z innymi pracownikami.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Polkowice
  Data publikacji:
  2021-01-16
  Poznaj ofertę...
  - pomoc przy produkcji wyrobów garmażeryjnych Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze branżowe, brak
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Twardogóra
  Data publikacji:
  2021-01-16
  Poznaj ofertę...
  Utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejony sprzątania:1.Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, sal lekcyjnych, toalet, łazienek itp. w tym:a)Zamiatanie i mycie podługb)Mycie klatek schodowychc)Wycieranie kurzu z mebli biurowych i...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Legnica
  Data publikacji:
  2021-01-16
  Poznaj ofertę...
  - kompleksowa obsługa konsumentów restauracji, otoczenie ich wszelką opieką gastronomiczną oraz prowadzenie dokumentacji sprzedaży i rozliczeń kelnerskich- przestrzeganie zasad higieny- utrzymanie porządku w miejscu pracy Wymagania konieczne: Wykształcenie:...
  Publikacja:
  2020-12-16
  Firma:
  Urząd Statystyczny we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław