Samodzielny referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 77281

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu

 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych

 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

 • Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 • Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • •Ujmuje w księgach rachunkowych Izby faktury, noty księgowe, rozliczenia delegacji służbowych oraz inne dokumenty księgowe w celu bieżącego i rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • •Realizuje przelewy bankowe w celu terminowego regulowania zobowiązań jednostki z tytułu zakupów towarów i usług, wydatków majątkowych, wynagrodzeń, uposażeń oraz świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników i funkcjonariuszy;
 • •Sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe oraz inne informacje finansowe w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji dla podmiotów zewnętrznych i na wewnętrzne potrzeby jednostki;
 • •Rozlicza inwentaryzację majątku jednostki i ujmuje jej wyniki w księgach rachunkowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (od 0,5 roku do 1 roku w obszarze stosowania przepisów ustawy o rachunkowości)
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów wykonawczych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
 • Umiejętność pozyskiwania informacji, dokonywania analiz.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •Umiejętność obsługi systemów informatycznych wymaganych na danym stanowisku pracy.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Piława Dolna
Data publikacji:
2021-05-16
Poznaj ofertę...
referent w dziale kadr Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B Uprawnienia: obsługa komputera
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Politechnika Wrocławska
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2021-05-15
Poznaj ofertę...
Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za obsługę finansową jednostek Wydziału, przede wszystkim obsługę finansową projektów realizowanych w ramach Wydziału. Zakres obowiązków: współpraca z Działem Projektów w zakresie działalności badawczo-naukowej...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Głogów
Data publikacji:
2021-05-14
Poznaj ofertę...
według programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Publikacja:
2021-04-21
Firma:
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław