Specjalista ds. BHP

W CEVA wierzymy, że logistyka to biznes, który tworzą ludzie, dlatego budujemy środowisko zaufania i współpracy zespołowej - zachęcamy do inicjatyw i umożliwiamy naszym talentom rozwój ich kariery. Dzięki naszym 78 000 pracowników, którzy zlokalizowani są w ponad 160 krajach, oferujemy naszym Klientom dedykowane rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej, frachtu lotniczego i morskiego, dystrybucji oraz zarządzania transportem. Jako firma rozwijamy się w szybkim tempie - czy odważysz się rozwijać razem z nami?
Specjalista ds. BHP
Miejsce pracy: Magnice

CO BĘDZIESZ ROBIŁ

 • Stosowanie się do wytycznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na normach ISO 9001, ISO 14001; BS-OHSAS 18001 / ISO 45001.
 • Tworzenie regulaminów, procedur, instrukcji ogólnych.
 • Przestrzeganie przepisów BHP w miejscu pracy, stosowanie się do wytycznych zawartych w instrukcjach BHP, stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, zgłaszanie swojemu bezpośredniemu przełożonemu wszystkich zauważonych zagrożeń lub potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (zdarzenia potencjalnie wypadkowe) w zakładzie pracy, zachowywanie się w sposób bezpieczny i nie zagrażający zdrowiu i życiu innych pracowników.
 • Audytowanie systemów BHP oraz nadzór nad planowaniem oraz realizacją audytów wewnętrznych w CEVA Logistics Sp.z o.o. oraz audytów zewnętrznych ( klientów, instytucji zewnętrznych, organów państwowych i innych) na wyznaczonym obszarze.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywanie wniosków wynikających z badania tych przyczyn i okoliczności wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 • Opracowywanie propozycji odnośnie zmian technicznych i organizacyjnych, celem poprawy warunków pracy oraz bezpieczeństwa.
 • Dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy.
 • Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego i innymi wymaganymi organami kontrolującymi warunki i wymagania BHP.
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP dla pracowników CEVA oraz pracowników APT.
 • Organizacja szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP.
 • Koordynowanie realizacji zaleceń poaudytowych BHP i Ppoż.
 • Opracowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy oraz opiniowanie instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP.
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie magazynu różnych form popularyzacji problematyki BHP.
 • Udział w pracach powołanej przez pracodawcę Komisji Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką BHP, w tym zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
 • Określanie ryzyka pracy w zależności od stanowiska / dokonywanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk CEVA w lokalizacji.
 • Nadzór nad zamawianiem i obiegiem środków ochrony osobistej oraz odzieży ochronnej.
 • Przeprowadzanie szkoleń w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez pracodawcę.

KOGO SZUKAMY?

 • Wykształcenie średnie kierunkowe
 • Minimum rok doświadczenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Znajomość zagadnień prawa pracy
 • Komunikatywność, terminowość
 • Umiejętność przekazywania wiedzy
 • Mile widziane prawo jazdy kategorii B

CO OFERUJEMY?

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z CEVA w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Pakiet benefitów pozapłacowych, m.in.: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, świadczenia z ZFŚS - dopłatę urlopową, dofinansowanie wypoczynku dzieci, karty świąteczne dla dzieci, karty sportowe.
 • Stabilną pracę w nowoczesnej i dynamicznej firmie - posiadamy tytuł SOLIDNEGO PRACODAWCY
 • Możliwość rozwoju oraz współpracy w środowisku międzynarodowym.


Jako organizacja globalna oraz część grupy CMA CGM, różnorodność ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu; tylko odzwierciedlając kulturę, języki i lokalną wiedzę o naszych klientach, możemy odnieść sukces. Zatrudniając ludzi z różnym doświadczeniem i umiejętnościami, poszerzamy wiedzę oraz zwiększamy naszą kreatywność i innowacyjność.

Uwaga: Procesy rekrutacyjne w CEVA Logistics obejmują komunikację z kandydatami za pośrednictwem oficjalnych mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn lub za pośrednictwem adresu e-mail firmy o następującym schemacie: imię.nazwisko@cevalogistics.com. Zalecamy, nie odpowiadać na propozycje biznesowe i/lub oferty pracy pochodzące od niezaufanych nadawców.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Kraftbet sp. z o. o. sp. k.
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wiązów
Data publikacji:
2022-05-16
Poznaj ofertę...
współtworzenie i wdrażanie procedur oraz instrukcji BHP zarządzanie bezpieczeństwem pracy oraz ochroną środowiska prowadzenie szkoleń okresowych i wstępnych z zakresu BHP oraz P-poż. prowadzenie analizy i ocen ryzyka na stanowiskach pracy oraz ich...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Politechnika Wrocławska
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2022-05-15
Poznaj ofertę...
Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pełnienie obowiązków pracownika służby bhp zgodnie z zakresem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków:...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Dongshin Motech Poland Sp. z o.o.
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Biskupice Podgórne
Data publikacji:
2022-05-12
Poznaj ofertę...
kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP w przedsiębiorstwie, realizacja zadań służby BHP wynikających z obowiązujących przepisów, prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z regulacjami prawnymi, organizacja i prowadzenie szkoleń BHP dla...
Publikacja:
2022-04-18
Firma:
CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Magnice