Specjalista w Centrum Transferu Technologii


Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista w Centrum Transferu Technologii
Miejsce pracy: Wrocław, plac Uniwersytecki 1

 

Zakres obowiązków:
 • Bieżąca współpraca z Dyrektorem CTT UWr i wykonywanie zlecanych zadań.
 • Realizacja zadań CTT UWr.
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania CTT UWr.
 • Współpraca z Rzecznikami Patentowymi i analiza potencjału komercyjnego planowanych zgłoszeń patentowych oraz istniejących patentów.
 • Stworzenie i prowadzenie aktualnej bazy patentów, których UWr jest właścicielem lub współwłaścicielem.
 • Analiza potrzeby utrzymywania patentów po upływie 5 lat od ich uzyskania i przedstawiania rekomendacji w tym zakresie minimum 3 miesiące przed upływem tego terminu. Coroczna analiza potencjału patentowego i komercjalizacyjnego UWr.
 • Zapewnienie podpisania umów UWr-Twórcy regulujących wzajemne zobowiązania przed przedstawieniem zgłoszenia patentowego do podpisu przez Rektora.
 • Prowadzenie spraw finansowych i majątkowych CTT.
 • Koordynacja prac z innymi jednostkami UWr oraz innymi podmiotami spoza UWr w zakresie działalności CTT.
 • Przygotowanie rocznych sprawozdań z pracy CTT.
 • Inicjowanie działań związanych z zakresem aktywności CTT.
 • Stały i regularny kontakt z Rzecznikami Patentowymi, w tym przygotowanie wstępnego stanowiska w sprawie podjęcia lub odmowy podjęcia procesu patentowania.
 • Przygotowanie wstępnego stanowiska w sprawie podjęcia komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej.
 • Realizacja prac związanych z projektem Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w zakresie zadań dotyczących procesów komercjalizacji badań i prac naukowych.
Wymagania konieczne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2/C1)
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i grupy
 • Doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów w środowisku biznesowym
 • Doświadczenie w analizie potencjału komercyjnego patentów

 

Wymagania pożądane:
 • Wykształcenie o profilu technicznym
Oferujemy:
 • Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni
 • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
 • Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w odpowiedzialnej, pełnej wyzwań pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
 • Dofinansowanie do karty multisport
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej
 • Dofinansowanie wypoczynku
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci
 • Preferencyjne pożyczki

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Uniwersytet Wrocławski
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław, plac Uniwersytecki 1
Data publikacji:
2022-05-17
Poznaj ofertę...
Zakres obowiązków Rekrutacja na studia w języku polskim kandydatów cudzoziemców przyjmowanych decyzją Prorektora ds. nauczania, w szczególności: obsługa informacyjna kandydatów rejestrujących się na studia wyższe, w tym w systemie IRK; weryfikacja...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2022-05-13
Poznaj ofertę...
Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Lubań
Data publikacji:
2022-05-13
Poznaj ofertę...
Warunki pracy praca administracyjno - biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy oświetlenie naturalne i sztuczne praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla...
Publikacja:
2022-05-17
Firma:
Uniwersytet Wrocławski
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław, plac Uniwersytecki 1