Specjalista w Dziale Nauczania


Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs na stanowisko:


Specjalista w Dziale Nauczania
Miejsce pracy: Wrocław, plac Uniwersytecki 1
Zakres obowiązków
 • Rekrutacja na studia w języku polskim kandydatów cudzoziemców przyjmowanych decyzją Prorektora ds. nauczania, w szczególności:
 • obsługa informacyjna kandydatów rejestrujących się na studia wyższe, w tym w systemie IRK;
 • weryfikacja składanych dokumentów rekrutacyjnych, generowania decyzji i zaświadczeń o przyjęciu na studia;
 • generowanie decyzji warunkowych o przyjęciu na studia;
 • wprowadzanie zasad rekrutacji cudzoziemców na studia I, II i JM na stronie www- serwis rekrutacyjny;
 • przygotowywanie danych statystycznych na podstawie bieżących danych w bazie IRK;
 • aktualizacja internetowej strony rekrutacyjnej w zakresie kandydatów cudzoziemców.
 • Obsługa informacyjna kandydatów z obywatelstwem polskim, w tym w systemie IRK oraz wprowadzanie i aktualizacja na stronę internetową serwisu rekrutacyjnego, w tym bieżąca aktualizacja: zasad rekrutacji, harmonogramu rekrutacji i egzaminów, wymaganych dokumentów od kandydatów, limitów przyjęć, opłat, wykazu olimpiad i konkursów - na studia I, II i JM.
 • Rekrutacja:
 • obsługa podań dotyczących rekrutacji po terminie;
 • realizacja zwrotów opłaty rekrutacyjnej i innych nadpłat;
 • przygotowanie uchwały dot. zasad rekrutacji dla kandydatów na studia w j. polskim na podstawie danych z wydziałów.
 • Rekrutacja na podstawie Uchwały NR 6/2022 Senatu UWr z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie regulaminu potwierdzania efektów uczenia się oraz zasad przyjęcia na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się: przyjmowanie wniosków, obsługa administracyjna komisji rekrutacyjnej, przygotowanie decyzji o przyjęciu.
 • Udział w przygotowaniu sprawozdania GUS – S10.
 • Obsługa Systemu Informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w zakresie wskazanym przez Kierownika Działu.
 • Nostryfikacja dyplomów – przyjmowanie i analiza wniosków, przygotowanie pism kierowanych na wydziały.
 • Obsługa działowej poczty elektronicznej.
 • Wykonywanie innych czynności i zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Działu Nauczania zleconych przez Prorektora i Kierownika Działu Nauczania.
 • Rejestracja prowadzonych spraw zgodnie z JRWA.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe (preferowana administracja lub prawo);
 • znajomość obsługi pakietu MS Office: MS Word i MS Excel;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość systemu rekrutacyjnego IRKa oraz systemu USOS;
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz kpa.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni;
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę);
 • możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w odpowiedzialnej, pełnej wyzwań pracy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”;
 • dofinansowanie do karty multisport;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej;
 • dofinansowanie wypoczynku;
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci;
 • preferencyjne pożyczki;
 • ciekawe wyzwania zawodowe, możliwość rozwijania własnych kompetencji;
 • pracę w zgranym zespole;
 • atrakcyjny system szkoleń

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2022-05-21
Poznaj ofertę...
Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2022-05-21
Poznaj ofertę...
Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2022-05-21
Poznaj ofertę...
Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, czasami wyjazdy w teren, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), stanowisko pracy znajduje się w...
Publikacja:
2022-05-17
Firma:
Uniwersytet Wrocławski
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław, plac Uniwersytecki 1