Specjalista w Dziale Szkoleń

Ogłoszenie numer: 7013616, z dnia 2022-05-30

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera

Specjalista w Dziale Szkoleń

Miejsce pracy: Wrocław

Nr Ref.: 131044/05/2022

 

Opis stanowiska

Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w identyfikowaniu potrzeb szkoleniowych i planowanie szkoleń,
 • kierowanie procesem szkolenia w przydzielonych grupach szkoleniowych (planowanie, opracowywanie programów i harmonogramów szkoleń, dobór wykładowców, materiałów szkoleniowych, metod dydaktycznych, opieka organizacyjna, monitorowanie przebiegu, ocena efektywności, hospitowanie zajęć, prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczość)
 • udział w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych i programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy,
 • dokumentowanie realizowanych zadań i przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
 • obsługa programu komputerowego dokumentującego szkoleniA

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

 • Staż pracy 4 lata

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość zagadnień związanych z prawną ochroną pracy oraz znajomość działalności Państwowej Inspekcji Pracy,
 • biegła znajomość Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
 • dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z kształceniem dorosłych, prawo jazdy
 • kat. B, znajomość języka obcego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i życiorys wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą ofertę (numer telefonu, adres e-mail);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku;
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą.

 

Miejsce składania dokumentów: Ośrodek Szkolenia PIP, ul. M. Kopernika 5, 51-622 Wrocław

z dopiskiem: „oferta pracy – specjalista w Dziale Szkoleń”

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Publikacja:
2022-05-30
Firma:
Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław