Specjalista

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 72676

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- obsługa komputera powyżej 4 godzin,


- praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca przy komputerze,


- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- wejście do budynku bez barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie całokształtu spraw obronnych we współdziałaniu i na podstawie wytycznych Wydziału Spraw Obronnych Głównego Urzędu Statystycznego i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Prowadzenie całokształtu spraw obrony cywilnej we współpracy i na podstawie wytycznych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia.
 • Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 1 rok w obszarze spraw obronnych i obrony cywilnej oraz ochrony informacji niejawnych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej oraz przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Umiejętność kierowania zespołem pracowników.
 • Łatwość komunikacji.
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-01-15
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, sporadycznie wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zdaniami, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Milicz
  Data publikacji:
  2021-01-08
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy - praca administracyjno - biurowa w systemie codziennym, - narzędzia i materiały pracy: komputer i sprzęt biurowy - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym - praca pod presją czasu -...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-01-04
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków...
  Publikacja:
  2021-01-08
  Firma:
  Urząd Statystyczny we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław