Specjalista

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87251

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa,
- obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wejście do budynku bez barier architektonicznych.


 

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad terminową realizacją przeglądów, konserwacji, pomiarów maszyn i urządzeń oraz nad prawidłową eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, centralnego ogrzewania i wszystkich urządzeń technicznych i instalacji znajdujących się w budynku siedziby Urzędu.
 • Przygotowuje projekty planów zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych dla budynków Urzędu, w tym oddziałów, wraz z planowaną wysokością środków finansowych oraz koordynuje pracami związanymi z realizacją umów w tym zakresie wykonywanych w budynku siedziby Urzędu, a także bierze udział w odbiorach technicznych maszyn i urządzeń.
 • Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych regulujących sprawy ochrony przeciwpożarowej i współpracuje w tym zakresie z osobą zatrudnioną w Urzędzie, posiadającą uprawnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz planuje i organizuje system ochrony budynku siedziby Urzędu i danych przed zniszczeniem oraz kradzieżą.
 • Prowadzi dokumentację techniczną budynku siedziby Urzędu, należycie wypełnia „Książkę Obiektu Budowlanego" oraz systematycznie je aktualizuje.
 • Współuczestniczy w przygotowaniu wniosków do 130.000 zł netto dotyczących realizacji dostaw, usług i robót remontowo-budowlanych oraz nadzoruje i koordynuje realizację robót remontowo-budowlanych realizowanych w siedzibie Urzędu.
 • Kontroluje dokumentację związaną z gospodarką transportową oddziałów Urzędu, w tym ewidencję i rozliczanie kart drogowych oraz poprawność prowadzenia książki pojazdu.
 • Przygotowuje w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu wnioski do Komisji Kwalifikacyjnej dotyczące sposobu zagospodarowania lub likwidacji urządzeń technicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 1 rok w pracy związanej z eksploatacją budynków i urządzeń technicznych lub powyżej 4 lat w administracji publicznej
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia.
 • Kreatywność.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Łatwość komunikacji.
 • Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-11-24
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner. Praca w terenie. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Zakres zadań Kontroluje podmioty rynku kolejowego w zakresie dotyczącym wyrobów stosowanych w...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Urząd Statystyczny we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Jelenia Góra
  Data publikacji:
  2021-11-24
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze, -...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-11-22
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia...
  Publikacja:
  2021-11-09
  Firma:
  Urząd Statystyczny we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław