Specjalista

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/4211
OBOWIĄZKI:
1. Przyjmowanie i obsługa osób skazanych, skierowanych przez Sądy Rejonowe;2. Organizacja prac społecznie użytecznych osób skazanych, skierowanych przez Sądy Rejonowe;3. Przeprowadzanie wstępnego szkolenia BHP, gospodarowaniem odzieżą roboczą i innymi materiałami niezbędnymi do przygotowywania osób skazanych do wykonywania pracy orzeczonej przez Sądy Rejonowe;4. Współpraca z kadrą Biura, Kuratorami Zawodowymi oraz Partnerami WCI w zakresie organizacji prac społecznych osób skazanych;5. Prowadzenie dokumentacji wypracowywanej w ramach stanowiska pracy;6. Przygotowywanie analiz, raportów, opracowań i sprawozdań w zakresie usuwania mowy nienawiści z przestrzeni miejskiej;7. Informowanie osób skazanych skierowanych przez Sądy Rejonowe o możliwości skorzystania z oferty Wrocławskiego Centrum Integracji w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej;8. Funkcjonalizacja procesu usuwania elementów mowy nienawiści z przestrzeni miejskiej we współpracy z instruktorem;9. Nadzór nad prawidłowym zawieraniem i wykonywaniem porozumień związanych z usuwaniem elementów mowy nienawiści z przestrzeni miejskiej;10. Przygotowywanie do archiwizacji dokumentów wypracowanych w toku realizacji zadań;11. Współpraca z kadrą Biura w zakresie wypracowania rezultatów;12. Promocja idei sprawiedliwości naprawczej;13. Prowadzenie samochodów służbowych, przewóz osób i mienia. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko: Specjalista we Wrocławskim Centrum Aktywizacji w terminie do dnia 16.07.2021 do godziny 14:00. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej WCI. Aplikacje, które wpłyną do WCI po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.Dodatkowych informacji udziela: p. Paulina Marszczewska-Zbieg Główny Specjalista, tel. 71 782 35 24 - od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.2. Nieposzlakowana opinia.3. Wykształcenie wyższe. 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.5. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe. 6. Osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno - skarbowe.7. Prawo jazdy kat. B. Wymagania dodatkowe 1. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych związanych z wykonywaną pracą, a szczególnie:Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych + RODO,Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1.06.2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie uzyteczna, Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny i Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy w zakresie dotyczącym kary ograniczenia wolności.2. Umiejętność obsługi komputera - programy Word, Excel.3. Umiejętnośc pracy w zespole (zdolności interpersonalne), sumienność, rzetelność.4. Samodzielność oraz dobra organizacja czasu pracy.5. Mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta.7. Praca 5 dni w tygodniu, w tym w soboty zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2021-08-02
Poznaj ofertę...
Prowadzenie autobusuSprzedaż blietówDzienna obsługa pojazdówSprzątanie stanowiska pracy Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, brak Wykształcenie: zasadnicze branżowe, brak Wykształcenie:...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
2021-08-02
Poznaj ofertę...
Praca biurowaSporządzanie grafików czasu pracy kierowców Praca kadrowa Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wykształcenie: średnie zawodowe, brak Wykształcenie: średnie branżowe, brak Wykształcenie: średnie zawodowe...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Świdnica
Data publikacji:
2021-08-02
Poznaj ofertę...
prace operatorskie w systemie dwuzmianowym Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: chęć do pracy i nauki, dobra organizacja pracy, mile widziane uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego (suwnice)
Publikacja:
2021-07-06
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław