Stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i ochrony środowiska.
Miejsce pracy: Niechlów
Numer: StPr/21/1053
OBOWIĄZKI:
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:- prowadzenie procedury szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych, - przygotowywanie dokumentacji do świadczeń emerytalno- rentowych (ZUS Rp-9, ZUS Rp-8), - realizacja zadań wynikająca z przepisów prawa w zakresie: a) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w tym prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć,b) ustawy o ochronie zwierząt, w tym coroczne opracowywanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, - wydawanie zezwoleń dla upraw, które podlegają ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i kontrola zgodności upraw z wnioskami, - opracowywanie strategii Gminy w zakresie: niska emisja etc., - prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych (dotacji, zwrotów etc.) z funduszów z agencji rządowych i innych na działalność w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa, - przygotowywanie oraz udział w kontrolach na terenie gminy celem prawidłowości realizacji postanowień ze stanem faktycznym, - prowadzenie procedury szacowania szkód łowieckich, - prowadzenie procedury dofinansowania do pszczelarzy, - sporządzanie propozycji dochodów i wydatków budżetu gminy oraz sprawozdań półrocznych i rocznych, - przygotowywanie umów i zleceń w ww. zakresie, - opracowywanie projektów uchwał w ww. zakresie, - przygotowywanie sprawozdań w ww. zakresie, - plan urządzeniowy rolny, - potwierdzanie umów dzierżawy 10-letnich i więcej, - ciągła współpraca z sołtysami i przedstawicielami wsi, - wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach i aktach prawnych, - zastępowanie pracownika ds. gospodarki odpadami, w przypadkach jego nieobecności, - wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach i aktach prawnych oraz zleconych przez przełożonego.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, inne, kierunek: ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne,


Wymagania inne:

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:- wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe na kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne, - minimum 2 lata stażu pracy, - obywatelstwo polskie,- o stanowisko mogą ubiegać się obywatele UE lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienie na terytorium RP,- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,- nieposzlakowana opinia,- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,- bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu m.in.:- ustawy o samorządzie gminnym,- kodeksu postępowania administracyjnego,- ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, - ustawy o lasach, - ustawy prawo wodne, - ustawy prawo łowieckie, - ustawy prawo ochrony środowiska, - ustawy o ochronie przyrody. 2. WYMAGANIA DODATKOWE:- preferowana osoba posiadająca doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,- prawo jazdy kat. B, - dyspozycyjność, samodzielność, obowiązkowość,- wysoki poziom obsługi komputera, programów w pakiecie Ms Office, urządzeń biurowych,- odpowiedzialność, zaangażowanie,- odporność na stres,- kultura osobista, umiejętność współpracy

Miejsce pracy:

Niechlów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 3 700 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Punkt Pośrednictwa Pracy Brzeg
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Wrocław
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
- Kompletowanie zamówień - Sortowanie towaru- Pakowanie zamówień- Skanowanie za pomocą skanerów Zebra modele MC32N i MC330,- Rozłożenie towaru na magazynie- Przyjęcie towaru w systemie
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Polkowice
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
Wykonywanie śniadań dla gości hotelowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak Uprawnienia: Dyspozycyjność Uprawnienia: komunikatywność Wymagania inne: doświadczeni: praca jako pomoc kuchenna dodatkowe wymagania : wysoka higiena...
SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Lokalizacja:
dolnośląskie/ Polkowice
Data publikacji:
wczoraj
Poznaj ofertę...
PRACE OGÓLNOBUDOWLANE Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE, MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA ELEKTRYKA ORAZ PRAWO JAZDY KAT.B.
Publikacja:
2021-10-15
Firma:
Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Niechlów