Starszy inspektor

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 67414

Warunki pracy

•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
•Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu
•Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych
•Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych
•Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych
•Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
•Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych
•Zaplecze socjalne

Zakres zadań

 • •Prowadzenie spraw osobowych pracowników/funkcjonariuszy związanych z nawiązaniem (w tym uczestniczenie w organizowaniu naborów pracowników/postępowań kwalifikacyjnych funkcjonariuszy), trwaniem i ustaniem stosunku pracy/służby w celu wsparcia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w prowadzeniu polityki kadrowej oraz zapewnienia przestrzegania przepisów prawa pracy,
 • •Sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz (w tym dot. PFRON) z obszaru obsługi kadrowej w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych oraz monitorowania stanu zatrudnienia i wykonania planu finansowego,
 • •Uczestniczenie w planowaniu i podziale etatów oraz planowaniu i gospodarowaniu środkami na wynagrodzenia/uposażenia pracowników/funkcjonariuszy w celu zapewnienia prawidłowego ich wykorzystania,
 • •Uczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi wyjaśniającymi, zasadami etyki i zasadami służby cywilnej i Służby Celno-Skarbowej w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa,
 • •Uczestniczenie w organizowaniu staży i praktyk w celu realizacji polityki kadrowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • •Dobra znajomość przepisów prawa pracy (w tym ustawy o służbie cywilnej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej) i ubezpieczeń społecznych
 • •Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • •Umiejętność redagowania pism
 • •Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •Umiejętność obsługi systemów informatycznych wymaganych na danym stanowisku pracy.
APLIKUJ TERAZ

Publikacja:
2020-08-19
Firma:
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław