Starszy inspektor

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Jelenia Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 67581

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, stanowisko usytuowane na pierwszym piętrze budynku, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym. Stanowisko wyposażone w komputer i drukarkę. W budynku brak windy, podjazd tylko na parter budynku, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku.

Zakres zadań

 • pełnienie funkcji koordynatora skargowego w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
 • zapoznawanie się z całością materiałów postępowań skargowych oraz dokonywanie ich oceny pod kątem ich kompletności oraz formy utrwalenia wykonywanych czynności,
 • sprawdzanie czy wyjaśnieniem objęto wszystkie zarzuty zawarte w skardze oraz czy zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do zajęcia stanowiska w sprawie,
 • dokonywanie oceny treści zawiadomienia do skarżącego, pod kątem odzwierciedlenia dokonanych ustaleń, zajętego stanowiska wobec zarzutów oraz obowiązkowego umieszczenia w nich uzasadnienia faktycznego i prawnego skarg niepotwierdzonych,
 • przestrzeganie terminowego udzielenia odpowiedzi na złożoną skargę,
 • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, w tym dyżury w dni skargowe,
 • obsługa skrzynki internetowej skarg i wniosków,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
 • archiwizowanie akt skargowych i materiałów wytworzonych,
 • nadzór nad materiałami z kontroli przeprowadzonych w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
 • protokołowanie odpraw służbowych,
 • opracowywanie pism, wytycznych i zaleceń Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze,
 • opracowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu przestrzegania dyscypliny służbowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Policji z dnia 06 kwietnia 1990 r.
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Asertywność
 • Odporność na stres
 • Pozytywne podejście do obywatela
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub oświadczenie zawierające zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" opatrzone własnoręcznym podpisem
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  dzisiaj
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy- praca w siedzibie Urzędu,- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Bolesławiec
  Data publikacji:
  dzisiaj
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracypraca osoby zajmującej przedmiotowe stanowisko odbywa się głównie w pozycji siedzącej i ma charakter pracy umysłowej, obsługa urządzeń biurowych, praca przy monitorze komputerowym w wymiarze większym niż połowa dziennego czasu pracy, II...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wałbrzych
  Data publikacji:
  wczoraj
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracyPraca biurowa, przy komputerze w jednozmianowym, ośmiogodzinnym systemie pracy.Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.Praca na drugim piętrze. Brak wind i podjazdów, toalety nieprzystosowane do potrzeb...
  Publikacja:
  2020-08-25
  Firma:
  Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Jelenia Góra