Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69019

Warunki pracy

•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
•Praca jednozmianowa wykonywania w porze dziennej
•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
•stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer
z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
•Siedziba Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu przy
ul. Cichociemnych 11, budynek 3-kondygnacyjny bez windy
•Parter dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
•Brak ogólnie dostępnych miejsc parkingowych, możliwość odpłatnego parkowania na parkingu lotniska.

OFERUJEMY
•Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3.535,61 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,7400) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
•Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
•„Trzynaste” wynagrodzenie
•Kwartalne nagrody uznaniowe
•Nagrody jubileuszowe
•Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
•Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
•Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
•Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań celnych i postępowań podatkowych w przydzielonych do załatwienia sprawach w celu zapewnienia prawidłowego orzecznictwa
 • Prowadzenie innych postępowań administracyjnych, w tym dotyczących orzecznictwa w zakresie kar pieniężnych w przydzielonych do załatwienia sprawach w celu prawidłowej realizacji zadań
 • Przygotowywanie projektów decyzji, pozwoleń, postanowień i innych pism w przydzielonych do załatwienia sprawach w celu prawidłowej realizacji zadań.
 • Weryfikowanie dowodów pochodzenia na wniosek zagranicznych administracji w celu prawidłowej realizacji zadań
 • Wykonywanie zadań z zakresu środków polityki handlowej w celu prawidłowej realizacji zadań.
 • Prowadzenie postępowań w zakresie pozwoleń na stosowanie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów oraz uproszczonego sposobu wystawiania świadectwa ATR w celu prawidłowej realizacji zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość przepisów prawa celnego oraz w zakresie importu i eksportu towarów – prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2020-10-08
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracyPraca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Urząd Statystyczny we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Jelenia Góra
  Data publikacji:
  2020-10-07
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- obsługa komputera powyżej 4 godzin,- praca administracyjno-biurowa.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- praca przy komputerze,- oświetlenie...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2020-10-05
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy- praca w siedzibie Urzędu,- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego;- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;- występowanie uciążliwych warunków pracy:...
  Publikacja:
  2020-09-22
  Firma:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław