Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 84519

Warunki pracy

·         Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


·         Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej


·         Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


·         Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe


·         pomieszczenie biurowe w budynku II piętrowy


·         budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych


·         parking przy budynku urzędu.

Zakres zadań

 • •Przygotowuje projekty rozstrzygnięć w sprawach odwoławczych w tym w zakresie: ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych, nadawania decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności, prowadzenia spraw dotyczących Rejestru Należności Publicznoprawnych w celu prawidłowego i efektywnego poboru należności podatkowych i zmniejszania zaległości
 • •Przygotowuje projekty rozstrzygnięć w pierwszej instancji ww. zakresie m.in. w trybach nadzwyczajnych w celu zapewnienia prawidłowego orzecznictwa
 • •Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego, odpowiedzi na pisma procesowe, projekty wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych oraz reprezentuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w celu zapewnienia prawidłowego orzecznictwa;
 • •Nadzoruje pracę organów pierwszej instancji w celu prawidłowego i efektywnego poboru należności pieniężnych i zmniejszania zaległości
 • •Współpracuje w prowadzeniu szkoleń, instruktaży, spotkań roboczych i narad dla pracowników podległych organów pierwszej instancji oraz opracowuje moduły szkoleniowe w szczególności w zakresie orzecznictwa oraz wykonywania zadań KAS z uwzględnieniem zaistniałych nieprawidłowości i uchybień oraz orzecznictwa sądowego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nadzorowanych organów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 0,5 roku w pracy biurowej)
 • •Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • •Umiejętność redagowania pism
 • •Podstawowa znajomość przepisów prawa podatkowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wałbrzych
  Data publikacji:
  wczoraj
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Praca biurowa, przy komputerze, w jednozmianowym, ośmiogodzinnym systemie pracy. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Praca na drugim piętrze. Brak wind i podjazdów. Zakres zadań ewidencjonuje...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Politechnika Wrocławska
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-10-14
  Poznaj ofertę...
  Opis stanowiska: Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za obsługę finansową jednostek Wydziału, przede wszystkim obsługę finansową projektów realizowanych w ramach Wydziału. Zakres obowiązków: współpraca z Działem Projektów w zakresie działalności...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Politechnika Wrocławska
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-10-13
  Poznaj ofertę...
  Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za weryfikację wniosków o bezzwrotną pomoc materialną dla studentów/doktorantów oraz prace przy podziale miejsc w domach studenckich. Zakres obowiązków: weryfikacja...
  Publikacja:
  2021-09-17
  Firma:
  Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław