Starszy Specjalista (w Biurze Bezpieczeństwa)

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista (w Biurze Bezpieczeństwa)
Miejsce pracy: Wrocław

Zakres czynności:

 • określanie potrzeb związanych z koniecznością stosowania systemów zabezpieczenia technicznego
  w obiektach PKP S.A.,
 • opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie prawidłowego zastosowania systemów zabezpieczenia technicznego w nieruchomościach PKP S.A.,
 • szacowanie ryzyka w obiektach PKP S.A. zakresie konieczności stosowania systemów zabezpieczenia technicznego,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników PKP S.A. w zakresie systemów zabezpieczenia technicznego.
 • analiza rozwoju systemów zabezpieczenia technicznego i możliwości ich zastosowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa nieruchomości PKP S.A., w szczególności dworców kolejowych,
 • wydawanie rekomendacji, zaleceń oraz wytycznych do realizacji w zakresie stosowania systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach PKP S.A., w szczególności na dworcach kolejowych,
 • przeprowadzanie audytów i kontroli prawidłowości funkcjonowania systemów zabezpieczenia technicznego na dworcach kolejowych,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów zabezpieczenia technicznego,
 • wnioskowanie o zmiany warunków stosowania systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach PKP S.A.,
 • prowadzenie ewidencji zastosowanych systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach PKP S.A., w szczególności systemów monitoringu wizyjnego (CCTV), systemów kontroli dostępu (SKD), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz Systemów Integrujących (PSIM),
 • wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonego, odpowiednich do kwalifikacji pracownika i zakresu zadań komórki organizacyjnej.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne) lub średnie techniczne uzupełnione odpowiednimi kursami zawodowymi,
 • znajomość systemów zabezpieczenia technicznego (PSIM, CCTV, SKD, SSWiN),
 • doświadczenie zawodowe w instalacji i/lub konfiguracji systemów zabezpieczenia technicznego (PSIM, CCTV, SKD, SSWiN),
 • znajomość zagadnień zasilania gwarantowanego,
 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji projektowych,
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (mile widziany),
 • uprawnienia SEP do 1kV (mile widziane),
 • samodzielność i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w miłej atmosferze i świetnie zgrany zespół,
 • dobrą lokalizację miejsca pracy,
 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku,
 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne,
 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza,
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.
Aplikując potwierdzasz zapoznanie się z niniejszą informacją:

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych") informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" (dalej: PKP S.A.) z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane i będą przetwarzane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do PKP S.A. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w PKP S.A. zawartą na stronie http://pkpsa.pl/pkpsa/kariera-w-pkp-sa/informacja-.html

PKP S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
APLIKUJ TERAZ

Publikacja:
2022-08-09
Firma:
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław