Starszy specjalista

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 74830

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • analizowanie i weryfikowanie sprawozdań jednostek budżetowych podległych Wojewodzie
 • sporządzanie łącznych miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych z części 85/02 woj. dolnośląskiego – Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28 UE, Rb-28 UE WPR, Rb-70, Rb-Z, Rb-N
 • wprowadzanie planu budżetu w układzie zadaniowym oraz decyzji zmieniających plan dla części budżetowej 85/02 do programu operacyjnego oraz weryfikowanie w zakresie planu/planu po zmianach danych ujętych w sprawozdaniach jednostek budżetowych podległych Wojewodzie (administracja zespolona)
 • analizowanie stanów zobowiązań i należności jednostek budżetowych podległych Wojewodzie (administracja zespolona) oraz przekroczenia planu i zaangażowania budżetu w jednostach budżetowych
 • przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnie podległych Wojewodzie (administracja zespolona), w zakresie zgodności danych sprawozdawczych z ewidencją księgową oraz dokumentami źródłowymi
 • obsługiwanie Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor na poziomie dysponenta trzeciego stopnia i dysponenta głównego - weryfikowanie i zatwierdzanie sprawozdań dysponentów niższego stopnia jako dysponent główny oraz agregowanie sprawozdań łączne w części 85/02
 • sporządzanie na poziomie dysponenta części budżetowej sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym
 • weryfikowanie otrzymanych danych oraz sporządzanie informacji w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz aktów wykonawczych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wałbrzych
  Data publikacji:
  2021-02-25
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-02-25
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Urząd Statystyczny we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Wrocław
  Data publikacji:
  2021-02-24
  Poznaj ofertę...
  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obsługa komputera powyżej 4 godzin, - praca administracyjno-biurowa. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca przy komputerze, -...
  Publikacja:
  2021-02-22
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław