Starszy specjalista

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 86572

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego;


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin;


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • sprawowanie pieczy nad składnikami majątku Urzędu, w tym: prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych składników majątkowych, sporządzanie umów użyczenia mienia oraz prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia majątku Urzędu,
 • prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi Urzędu, w tym: analizowanie potrzeb komórek organizacyjnych w zakresie sprzętu biurowego i urządzeń biurowych, planowanie zakupów sprzętu biurowego i urządzeń biurowych, wyposażanie stanowisk pracy w sprzęt biurowy i urządzenia biurowe,
 • prowadzenie spraw w zakresie dostawy towarów i usług do 130 000 netto niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych Urzędu,
 • prowadzenie spraw w zakresie zamawiania i wydawania materiałów biurowych zgodnie z zapotrzebowaniem komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie prac w zakresie gospodarki zbędnymi składnikami majątku Urzędu w tym prowadzenie nadzoru nad wnioskami likwidacyjnymi komórek organizacyjnych Urzędu, współpraca z Komisją ds. oceny przydatności stanu i zagospodarowania składników majątku ruchomego i Komisją ds. likwidacji majątku ruchomego,
 • prowadzenie spraw dotyczących zamieszczenia w prasie ogłoszeń i obwieszczeń Wojewody oraz ogłoszeń Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z wyrabianiem pieczęci oraz wizytówek i zaproszeń dla Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy kodeks cywilny w zakresie części ogólnej i zobowiązań
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Bielany Wrocławskie
  Data publikacji:
  2021-12-06
  Poznaj ofertę...
  Wykonywanie czynności produkcyjnych przy produkcji części do pojazdów silnikowych, Montowanie elementów i komponentów, Planowanie pracy własnej Nadzór i kontrole nad jakością wykonywanych czynności, Pakowanie gotowych produktów.Godziny pracy: 06:00 -...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Siechnice
  Data publikacji:
  2021-12-06
  Poznaj ofertę...
  Wykonywanie czynności produkcyjnych przy produkcji części do pojazdów silnikowych, Montowanie elementów i komponentów, Planowanie pracy własnej Nadzór i kontrole nad jakością wykonywanych czynności, Pakowanie gotowych produktów.Godziny pracy: 06:00 -...
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Bielany Wrocławskie
  Data publikacji:
  2021-12-06
  Poznaj ofertę...
  Wykonywanie czynności produkcyjnych przy produkcji elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, Montowanie elementów i komponentów, Planowanie pracy własnej Nadzór i kontrole nad jakością wykonywanych czynności, Pakowanie gotowych produktów.Godziny pracy...
  Publikacja:
  2021-10-26
  Firma:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław