Starszy statystyk informatyk

Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk informatyk
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 89505

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wejście do budynku bez barier architektonicznych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi komputerowy skład publikacji planowanych z wykorzystaniem edytorów tekstu oraz programów graficznych (np. Corel Draw, Pakiet Adobe Cloud).
 • Bierze udział w merytoryczno-edytorskich pracach związanych z wydawaniem publikacji w zakresie tematów określonych w programie badań statystyki publicznej.
 • Bierze udział w przygotowaniu publikacji w wersji elektronicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego :co najmniej 1 rok w obszarze obsługi informatycznej składu komputerowego lub powyżej 4 lat w administracji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Publikacja:
  2021-12-19
  Firma:
  Urząd Statystyczny we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław