Technik ds. Narzędzi

 

Firma o międzynarodowym zasięgu z siedzibą główną w Niemczech, działająca w sektorze motoryzacyjnym poszukuje do swojego oddziału zlokalizowanego w Jaszkowej Dolnej koło Kłodzka osoby na następujące stanowisko:

Technik ds. Narzędzi
Miejsce pracy: Jaszkowa Dolna, k. Kłodzka
Opis stanowiska:
 • Przestrzeganie przepisów prawa pracy, BHP, ppoż i ochrony środowiska w zakresie pełnionej funkcji
 • Nadzór i zarządzanie narzędziami do termoformowania
 • Przestrzeganie standardowych procedur i instrukcji w zakładzie
 • Nadzór nad wdrażeniem nowych narzędzi w procesie produkcyjnym.
 • Minimalizowanie kosztów związanych z jakością
 • Ciągłe doskonalenie procesów i narzędzi
 • Szkolenie pracowników
 • Wprowadzanie działań zapobiegawczych i korygujących w procesie termoformowania
 • Scisła współpraca z innymi działami
 • Wdrażanie i poprawianie standardów zgodnie z filozofią Lean Manufacturing
 • Inne prace, które wskaże przełożony
Nasze wymagania
 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe
 • Znajomość normy IATF 16949 , ISO14001 / 45001- mile widziana
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Znajomość MS Office
 • Znajomość narzędzi Lean Manufacturing
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość branży automotive – mile widziana
 • Praktyczna znajomość rysunku technicznego
 • Znajomość technik spawania i obróbki metali – mile widziana
Firma oferuje:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

 • Stabilność zatrudnienia

 • Interesującą pracę w zgranym zespole

 • Ubezpieczenie grupowe, opiekę zdrowotną, pakiety sportowe, PPE

 • Dobrą atmosferę pracy

Prosimy o zawarcie w cv klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez A.Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp. z o.o. z siedzibą w Batorowie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.”

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp. Z o.o. ul. Przemysłowa 3, 57-312 Jaszkowa Dolna.

  2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja.klodzko@kayser-automotive.com.

  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO).

  4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora.

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

  6. Kandydat ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

  7. Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Zarządu, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ

Publikacja:
2022-07-21
Firma:
Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp. Z o.o.
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Jaszkowa Dolna, k. Kłodzka