Technik RTG

Szpital Vratislavia Medica to jedna z najnowocześniejszych placówek medycznych o profilu rehabilitacyjnym w kraju. Znajdujemy się we Wrocławiu i specjalizujemy się w rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej oraz kardiologicznej.

Technik RTG
Miejsce pracy: Wrocław

Przejmij odpowiedzialność za kompleksową obsługę pacjentów w tym:

 • zapewnienie odpowiedniego przygotowania pracowni diagnostycznych do pracy oraz wykonywanie pracy zgodnie z wewnętrznie ustalonymi standardami pracy,
 • przestrzeganie zasad Ochrony Radiologicznej Pacjenta oraz zasad Kontroli Jakości,
 • wykonywanie badań diagnostycznych,
 • wykonywanie czynności administracyjnych związanych z realizacją usług diagnostycznych.

Czego potrzebujesz, aby osiągnąć sukces?

 • wykształcenie kierunkowe (tytuł zawodowy technika elektroradiologii),
 • minimum 3 letnie doświadczenia w pracowni diagnostycznej o zbliżonym profilu (mile widziane doświadczenie w innych pracowniach (TK),
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • orientacja na pacjenta, empatia, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • chęć poszerzania swojej wiedzy i kompetencji. 

Co zyskujesz?

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej na czas urlopu/nieobecności etatowego pracownika,
 • możliwość korzystania z biblioteczki Grupy Hasco,
 • realny wpływ na kształtowanie schematu pracy na nowo powstałym stanowisku.
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Vratislavia Medica sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 51-134, przy ul. Lekarskiej 1 i Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. z siedzibą we Wrocławiu 51-131, ul. Żmigrodzka 242E udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżącego procesu rekrutacji, zgodnie z RODO i przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.”
APLIKUJ TERAZ

Publikacja:
2020-01-27
Firma:
Vratislavia Medica
Miejsce pracy:
dolnośląskie / Wrocław