Zastępca naczelnika wydziału

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca naczelnika wydziału
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 84669

Warunki pracy


 • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (częsty kontakt z wykonawcami dostaw, usług i robót budowlanych)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe; oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane na I piętrze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • zaopatruje urząd w niezbędne dostawy, usługi i roboty budowlane
 • nadzoruje prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzi sprawy związane z wykonywaniem prawa do władania nieruchomościami należącymi do urzędu oraz sprawy związane z inwestycjami, naprawami i remontami obiektów zajmowanych przez urząd; prowadzi dokumentację techniczną i prawną obiektów zajmowanych przez urząd
 • zapewnia sprawne funkcjonowanie środków transportu i prowadzenie rozliczeń z wykorzystania środków transportu
 • dokonuje systematycznego przeglądu stanu technicznego pomieszczeń i funkcjonowania urządzeń technicznych w obiektach zajmowanych przez urząd oraz sprawuje nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w tych obiektach
 • realizuje zadania wynikające z przepisów prawa zamówień publicznych, w tym udziela opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania tych przepisów
 • prowadzi sprawy związane z prawidłowym zabezpieczeniem, ubezpieczeniem i ochroną majątku należącego do urzędu
 • sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem i poprawną eksploatację sieci komputerowej, administrowaniem siecią teletransmisyjną oraz nad zapewnieniem obsługi informatycznej komórek organizacyjnych urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji zadań administracyjno-technicznych
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • umiejętność kierowania zespołem
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
  Firma:
  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
  Lokalizacja:
  dolnośląskie/ Głogów
  Data publikacji:
  2021-09-27
  Poznaj ofertę...
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: stosowanie i nadzorowanie przestrzegania procedur SMS i MMS oraz innych regulacji dotyczących utrzymania nawierzchni, podtorza, obiektów inżynieryjnych, budynków i pozostałych budowli oraz eksploatacji i utrzymania...
  Publikacja:
  2021-09-21
  Firma:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Miejsce pracy:
  dolnośląskie / Wrocław