Co kształtuje dolnośląski rynek pracy w 2018 roku?

Co kształtuje dolnośląski rynek pracy
Co kształtuje dolnośląski rynek pracy w 2018 roku?

Zmiennych, wpływających na lokalne rynki pracy, jest bardzo wiele i co więcej, ulegają one dynamicznym przeobrażeniom, reagując na tendencje krajowe.

Czynnikiem, mającym według ekspertów największy wpływ na sytuację na dolnośląskim rynku pracy, są w bieżącym roku uwarunkowania demograficzne. Przewiduje się, że do 2030 roku liczba ludności regionu dolnośląskiego zmniejszy się aż o 4.6%. Co prawda, do roku 2022 liczba osób pracujących ma wzrastać, jednak biorąc pod uwagę konsekwencje ujemnego przyrostu naturalnego w skali lokalnej, nowo zatrudniani pracownicy prawdopodobnie będą migrować na Dolny Śląsk z innych regionów kraju.

Zapotrzebowanie na siłę roboczą w okręgu dolnośląskim będzie sukcesywnie wzrastać przez wzgląd na dużą atrakcyjność inwestycyjną tych obszarów i wzrastające zainteresowanie przedsiębiorstw niemieckich i czeskich.

Do istotnych czynników, kształtujących dolnośląski rynek pracy, należy obecnie zaliczyć również tendencję przekształcania rynku pracodawcy w rynek pracownika w aglomeracji wrocławskiej. Wrocławscy pracodawcy mają duży problem ze znalezieniem odpowiedniej kadry, co jest nie bez znaczenia dla trendów rynkowych.

Comments (2)

 1. Avatar for ellla
  ellla

  Najbardziej to pracodawcy 😉

  1. Avatar for admin
   admin

   W dużej mierze na pewno tak, ale nie tylko 🙂

Wyślij komentarz