Tag: rynek pracy

wolne niedziele
Sty 29
2019

Wolne niedziele w opinii pracowników

Wielu pracowników jest zadowolonych z możliwości skorzystania z wolnej niedzieli. Od stycznia 2019 roku niedzielą handlową będzie ostatnia przypadająca w danym miesiącu. Dla wielu osób to okazja do odpoczynku, jednak część pracowników handlu jest nie do końca zadowolona ze zmian. Przyjrzyjmy się powodom takiego myślenia. Godziny pracy i urlopy Jak się okazuje, na wolnych niedzielach […]

0 Comments
Read Full
własna firma
Gru 03
2018

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w 2018 r.

Dzięki licznym programom związanym z powrotem młodych ludzi na rynek pracy, dolnośląskie jest jednym z województw, które zatrudnia osoby tuż po 30 roku życia, zapewniając jednocześnie opiekę ich dzieciom. Dofinansowania do klubów malucha, żłobków i przedszkoli doprowadziły do sytuacji, w której nawet w mniejszych miastach, możliwe jest pozostawienie dzieci pod profesjonalną opieką, podczas gdy oboje […]

0 Comments
Read Full
reguły prawne
Paź 31
2018

Praca dla cudzoziemców -reguły prawne

Województwa zlokalizowane na południu naszego kraju, są często kierunkiem podróży zarobkowych naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. W czerwcu tego roku została podpisana ustawa, która nieco modyfikuje obowiązujące obecnie prawo. Zmiany dotyczą głównie czasu pobytu cudzoziemców na terenie naszego kraju, jak również samych zasad zatrudniania cudzoziemców. Praca w dolnośląskim – reguły obowiązujące cudzoziemców Województwo dolnośląskie jest […]

0 Comments
Read Full
zarobki
Sie 27
2018

Największe zarobki w województwie dolnośląskim

Województwo dolnośląskie sukcesywnie notuje wzrost gospodarczy w wielu branżach. Zarobki są coraz bardziej zadowalające, nawet dla najbardziej wymagających pracowników. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą liczyć na pensję w wysokości przeciętnie około 5000 zł brutto, co jest całkiem zadowalającym wynikiem w skali kraju. Najlepiej zarabiające branże województwa dolnośląskiego Największe zarobki w województwie dolnośląskim notuje (podobnie […]

0 Comments
Read Full
rynek pracy
Sie 13
2018

Zapotrzebowanie na rynku pracy w województwie dolnośląskim w I połowie 2018 roku

Badanie zwane  barometrem zawodów jest przeprowadzane na obszarze całego kraju, aby zbadać zapotrzebowanie na konkretne profesje w poszczególnych województwach. Jest to informacja dla Urzędów Pracy oraz uczelni wyższych na terenie całego kraju odnośnie konieczności przekwalifikowania określonej ilości pracowników oraz możliwości szkoleniowych. Jak się okazuje, praca w województwie dolnośląskim wygląda nieco inaczej niż kiedyś. Górnictwo nie […]

0 Comments
Read Full
co kształtuje dolnośląski rynek pracy
Cze 20
2018

Co kształtuje dolnośląski rynek pracy w 2018 roku?

Zmiennych, wpływających na lokalne rynki pracy, jest bardzo wiele i co więcej, ulegają one dynamicznym przeobrażeniom, reagując na tendencje krajowe. Czynnikiem, mającym według ekspertów największy wpływ na sytuację na dolnośląskim rynku pracy, są w bieżącym roku uwarunkowania demograficzne. Przewiduje się, że do 2030 roku liczba ludności regionu dolnośląskiego zmniejszy się aż o 4.6%. Co prawda, […]

2 komentarze
Read Full
rynek pracy Dolny Śląsk
Maj 22
2018

Rynek pracy na Dolnym Śląsku – najnowsze badania

Cyklicznie przeprowadzane badania na temat rynku pracy w poszczególnych województwach pozwalają odpowiedzieć na pytania o kondycję lokalnych rynków pracy, poziom bezrobocia, aktywność zawodową mieszkańców regionu oraz skupiają się na przeprowadzeniu szczegółowych badań w strukturze zawodów i jej uwarunkowaniach względem popytu i podaży. Co zatem eksperci sądzą w swoich najnowszych badań na temat dolnośląskiego rynku pracy? […]

0 Comments
Read Full
kobiety na rynku pracy
Mar 23
2018

Sytuacja kobiet pracujących na Dolnym Śląsku

W dyskusjach dotyczących warunków, panujących na rynku pracy przeważa przekonanie, że kobiety znajdują się w znacznie gorszej sytuacji niż mężczyźni. Pogląd ten kształtuje zwłaszcza kryterium finansowe. Jak sytuacja ta wygląda w województwie dolnośląskim? Niestety podobnie, jak w skali całego kraju, niemniej w ostatnich latach można zauważyć poprawę tego stanu rzeczy. Wciąż jednak w regionie dolnośląskim […]

2 komentarze
Read Full
cudzoziemcy na Dolnym Śląsku
Lut 26
2018

Cudzoziemcy na Dolnym Śląsku

W zeszłym roku ponad 200 tysięcy cudzoziemców starało się o legalizację pobytu w Polsce. Liczba ta sukcesywnie wzrasta, a ubiegły rok był rekordowy, jeżeli chodzi o migracje osób narodowości ukraińskiej oraz białoruskiej do naszego kraju. W związku z tym, że ani Ukraina ani Białoruś nie należą do Unii Europejskiej, obywatele tych państw muszą uzyskać zgodę […]

0 Comments
Read Full
kompetencje zawodowe poszukiwane na Dolnym Śląsku
Sty 25
2018

Kompetencje zawodowe, poszukiwane na Dolnym Śląsku

Nie jest tajemnicą, że na Dolnym Śląsku, podobnie jak w innych regionach kraju, brakuje wykwalifikowanych pracowników. Niedobór odpowiedniej kadry pracowniczej jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwie nakierowanej ścieżki kształcenia, nieprzystawiającej do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynkowych. Zażegnaniu tego stanu rzeczy sprzyjać mają projekty edukacyjne, w dużej mierze przyczyniające się do modernizacji kształcenia. Jakie wobec tego […]

0 Comments
Read Full