Sytuacja kobiet pracujących na Dolnym Śląsku

Sytuacja kobiet pracujących na Dolnym Śląsku
Sytuacja kobiet pracujących na Dolnym Śląsku

W dyskusjach dotyczących warunków, panujących na rynku pracy przeważa przekonanie, że kobiety znajdują się w znacznie gorszej sytuacji niż mężczyźni. Pogląd ten kształtuje zwłaszcza kryterium finansowe.

Jak sytuacja ta wygląda w województwie dolnośląskim? Niestety podobnie, jak w skali całego kraju, niemniej w ostatnich latach można zauważyć poprawę tego stanu rzeczy. Wciąż jednak w regionie dolnośląskim wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych przeważają kobiety.

Najgorsza pod tym względem sytuacja występuje w powiecie głogowskim, najkorzystniejsza – w kamiennogórskim. Generalna zasada jest taka, że im bardziej uprzemysłowiony region, tym więcej bezrobotnych kobiet. Nic w tym dziwnego, gdyż branża przemysłowa od zawsze skupiała, jako pracowników głównie mężczyzn.

Najczęstszym powodem uzyskiwania statusu osoby bezrobotnej przez kobiety są zwolnienia w zakładach pracy oraz brak kwalifikacji zawodowych bądź doświadczenia. Sporą grupę stanowią również kobiety, które nie podejmują ponownego zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Najwięcej kobiet bezrobotnych występuje w przedziale 25-34 lat, po szkole średniej lub studiach. A gdzie pracuje najwięcej kobiet? Niezmiennie w opiece zdrowotnej, pomocy społecznej, finansach oraz ubezpieczeniach.

Comments (2)

 1. Avatar for Emila
  Emila

  Jakie dokłądnie jest źródło wspomnianych danych?

  1. Avatar for admin
   admin

   Artykuł został napisany uwzględniając dane z powiatowych urzędów pracy.

Wyślij komentarz