Rynek pracy na Dolnym Śląsku – najnowsze badania

Rynek pracy na Dolnym Śląsku najnowsze badania
Rynek pracy na Dolnym Śląsku – najnowsze badania

Cyklicznie przeprowadzane badania na temat rynku pracy w poszczególnych województwach pozwalają odpowiedzieć na pytania o kondycję lokalnych rynków pracy, poziom bezrobocia, aktywność zawodową mieszkańców regionu oraz skupiają się na przeprowadzeniu szczegółowych badań w strukturze zawodów i jej uwarunkowaniach względem popytu i podaży.

Co zatem eksperci sądzą w swoich najnowszych badań na temat dolnośląskiego rynku pracy? Przede wszystkim potwierdzają wyraźny spadek bezrobocia oraz wzrost zatrudnienia, zwłaszcza w dziedzinie usług, administracji, transporcie i gospodarce magazynowej. Bezrobocie osiągnęło najniższy pułap od 1999 roku, o wartości 6.1%. W porównaniu do lat poprzednich spadło niemal o 15%! To rekordowy wynik w skali krajowej. Eksperci przewidują dalszy spadek stopy bezrobocia w roku bieżącym.

Urzędy pracy zarejestrowały 20%-owy wzrost liczby ogłoszeń o pacę, co wskazuje na świetną kondycję rozwojową dolnośląskich przedsiębiorstw. Szacuje się, że zatrudnienie wciąż będzie wzrastać, choćby ze względu na inicjowanie coraz to nowych przedsięwzięć z zakresu branży motoryzacyjnej, elektronicznej, informatycznej i logistycznej.

Wyślij komentarz