Góra

Praca w województwie dolnośląskim
Góra

Góra jest jednym z najmniejszych miast powiatowych w województwie dolnośląskim. Jej powierzchnia wynosi 13,6 km2, a populacja liczy 12,5 tysiąca osób. Powiat górowski, którego siedzibą jest Góra, ze względu na swój typowo rolniczy charakter oraz niskie tempo rozwoju gospodarczego charakteryzuje się jedną z najwyższych stóp bezrobocia w województwie. W lutym 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy w ogóle aktywnych ekonomicznie wynosił 29,5% co stawia ten region na drugim miejscu (zaraz po powiecie wałbrzyskim) pod względem najwyższego odsetka bezrobotnych. W strukturze zawodowej bezrobotnych przeważają sprzedawcy, robotnicy gospodarczy i budowlani, szewcy, ślusarze, murarze, kucharze i sprzątaczki, stąd wiadomo, że osoby posiadające wymienione wykształcenie mogą mieć duży problem z uzyskaniem zatrudnienia w tym mieście – Praca Góra. Gospodarka Góry i powiatu górowskiego w znacznej mierze oparta jest o rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze z nim związane. Ponadto, Góra to także główny ośrodek administracyjny, handlowy i usługowy regionu, generujący wiele miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Wśród podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta przeważają niewielkie przedsiębiorstwa sektora prywatnego.

Wyślij komentarz