Lubań

Lubań
Lubań

Powiat lubański, z siedzibą w mieście Lubaniu charakteryzuje się wysokim procentowym udziałem osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomicznie. W lutym 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 4,7 tysiąca bezrobotnych, co warunkowało stopę bezrobocia na poziomie 24,3%. Oferty pracy dla lokalnej grupy bezrobotnych, dostępne m.in. na Praca Lubań, skierowane są zazwyczaj do określonych grup zawodowych – specjalistów z sektora finansowego i ubezpieczeń, szwaczek, pracowników gospodarczych, pracowników obsługi fizycznej i pracowników biurowych.

Na ternie Lubania zarejestrowanych jest ponad 2 tysiące podmiotów gospodarczych, stanowiących najważniejszych pracodawców w regionie. Największa część przedsiębiorstw reprezentuje sektor handlu i napraw (32% ogółu podmiotów), kolejnymi są obsługa nieruchomości i firm (14%), przemysł (11%) i budownictwo (11%). Ponad 90% to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Ponadto, ważnym elementem wpływającym na rozwój gospodarczy miasta, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy, jest funkcjonująca na terenie Lubania podstrefa Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na jej terenie swoje zakłady posiadają takie firmy jak: HS Lubań, Elektroplast Polska, Henpol czy Łużyce Beton Sp. z o.o.

Wyślij komentarz