Rynek pracy w województwie dolnośląskim

Rynek pracy w województwie dolnośląskim
Rynek pracy w województwie dolnośląskim

Według ostatnich statystyk liczba osób pracujących w województwie dolnośląskim wzrasta. W zeszłym roku wynosiła 1 230 tys. osób i w stosunku do okresu analogicznego zwiększyła się o 8.8%. To znaczny wzrost, będący dowodem na dynamizację aktywności zawodowej w regionie i pozytywne zmiany koniunktury gospodarczej. Wskaźnik zatrudnienia utrzymuje się na poziomie 53% i – co ciekawe – jest nawet nieznacznie większy niż wskaźnik skali krajowej.

Zadowalającym skutkiem takiego stanu rzeczy jest spadek liczby bezrobotnych. Wynosi on obecnie nieco ponad 7%, co oznacza że jest niższy od średniej krajowej o jeden punkt procentowy. Oczywiście najniższe bezrobocie zaobserwować można w aglomeracji Wrocławskiej – utrzymuje się tam na poziomie 3% i wynik taki jest niewątpliwym sukcesem całego regionu. Natomiast największe bezrobocie występuje w powiecie górowskim i wynosi 19.2%.

W województwie dolnośląskim największe zapotrzebowanie utrzymuje się na pracowników z branży finansów i rachunkowości oraz specjalistów w dziedzinie nowoczesnych technologii informatycznych.

Spadek poziomu bezrobocia i jednoczesny wzrost zapotrzebowania na pracowników z różnych branż przyczynia się do wzrostu średnich wynagrodzeń. Pozytywnym symptomem jest również zwiększenie odsetka osób, prowadzących własną działalność gospodarczą o 1.7%.

Czynnikiem kształtującym wyżej wymienione zmiany jest niewątpliwa atrakcyjność geograficzna regionu Dolnego Śląska oraz dostęp do kadry właściwie wyszkolonych specjalistów. Branże, skupiające największą liczbę pracowników, to przemysł, handel, naprawy pojazdów oraz budownictwo.

Wyślij komentarz