Strzegom

Strzegom
Strzegom

Strzegom to niewielkie miasto położone w powiecie świdnickim, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Strzegom. Szczególnie znane jest z dużych kopalni granitu strzegomskiego i pozycji dużego ośrodka kamieniarskiego. 31 marca 2011 roku miasto zamieszkiwało 17 tysięcy mieszkańców.


Jak wspomniano wyżej, Strzegom jest ważnym ośrodkiem przemysłu kamieniarskiego – nie tylko w województwie dolnośląskim, ale i całym kraju. W mieście istnieje kilkadziesiąt firm związanych z produkcją wyrobów  z granitu i bazaltu. Wiele z nich to firmy rodzinne, zatrudniające jedynie kilku pracowników. Oprócz branży kamieniarskiej w mieście rozwija się również przemysł maszynowy, spożywczy, odzieżowy i papierniczy. Strzegom, praca Strzegom, mimo niewielkiego rozmiaru jest ważnym centrum handlowo-usługowym regionu, w którym zaopatrują się mieszkańcy pobliskich wsi.

Spośród aktywnych zawodowo mieszkańców miasta i gminy Strzegom najliczniejszą grupę stanowią pracujący w przemyśle i budownictwie – 63%. W sektorze usługowym pracuje 35% osób, w tym w branży usług rynkowych 19%, a w branży usług nierynkowych (administracja publiczna, edukacja, pomoc społeczna, publiczne usługi medyczne) 16%.

W 2012 stopa bezrobocia w gminie wynosiła 11,6% i była o 2% wyższa niż w powiecie. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety. W bardzo trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy znajdują się osoby długotrwale bezrobotne, a także osoby po 50 roku życia, którym trudno znaleźć nowe zatrudnienie.

Wyślij komentarz