Sytuacja na rynku pracy w województwie śląskim w kwietniu 2019 roku

rynek pracy
Sytuacja na rynku pracy w województwie śląskim w kwietniu 2019 roku

W kwietniu 2019 roku w urzędach pracy województwa dolnośląskiego było zarejestrowanych blisko 62 tys. bezrobotnych.  Z całej grupy ponad połowę stanowiły kobiety. Na szczęście odnotowano też spadek ilości osób rejestrujących się jako bezrobotne.

Sezonowość rynku pracy

Polski rynek pracy ma charakter sezonowy. W miesiącach rozpoczynających i kończących rok bezrobocie zwykle wzrasta, by po kilku miesiącach notować duży spadek. Wskaźnik płynności bezrobocia w województwie śląskim wynosi obecnie około 1,3%.

Co do miast, w których notuje się najwięcej osób bezrobotnych, wciąż prym wiedzie Wrocław. W kwietniu b.r. co prawda zanotowano tam spadek stopy bezrobocia o 0,2%, jednak to i tak wciąż niepokojący wynik w porównaniu do pozostałej części województwa. Być może wynika to z dostępności tamtejszych urzędów pracy, korzystnych godzin otwarcia lub ilości proponowanych programów dla osób bezrobotnych.

Bezrobotni z miasta Wrocław stanowią obecnie około 11,6% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w województwie śląskim.

Zgłaszane miejsca pracy

W kwietniu 2019 roku, pracodawcy zgłosili do Urzędów Pracy około 13 tys. miejsc pracy oraz innych form aktywizacji zawodowej. Na 1 zgłoszone miejsce pracy, przypada około 0,6 bezrobotnego, co oznacza, że powoli zbliża się moment, kiedy również w urzędach pracy zaistnieje trend zorientowania na potencjalnego pracownika, nie na pracodawcę.

Wyślij komentarz