Trzebnica

Trzebnica
Trzebnica

Trzebnica jest miastem powiatowym, siedzibą powiatu trzebnickiego, położonym w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, we wschodniej części Wzgórz Trzebnickich, 20 km od centrum Wrocławia w kierunku północnym. Historycznie leży na Dolnym Śląsku, zajmuje powierzchnię 8,4 km2, a jej populacja wynosi niewiele ponad 12 tysięcy osób.

Powiat trzebnicki, z uwagi na strukturę gruntu i korzystne położenie geograficzne ma charakter rolniczy. Istniejący przemysł rozwija się na terenie największych ośrodków w powiecie, w tym przede wszystkim w Trzebnicy. W mieście działają przedsiębiorstwa związane z przetwórstwem rolno-spożywczym, drzewnym i budowlanym, zatrudniające część lokalnej grupy aktywnych ekonomicznie. Mimo rolniczego charakteru regionu, poziom bezrobocia w powiecie trzebnickim nie należy do najwyższych w województwie. Procentowy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych zawodowo wynosi tam 16%, czyli zaledwie o 1,4% więcej niż średnia stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim. Wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni, a także osoby długotrwale pozostające bez pracy i osoby bez wykształcenia średniego.

Oferty pracy w Trzebnicy – Praca Trzebnica – skierowane są przede wszystkim do sprzedawców, sekretarek i operatorów urządzeń biurowych, robotników obróbki metali i pracowników usług osobistych.

Wyślij komentarz