WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Województwo Dolnoślaskie
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Województwo dolnośląskie jest jednym z 16 województw wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej. Zostało utworzone w 1999 z ziem dawnego województwa wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części województw leszczyńskiego oraz kaliskiego. Położone jest w południowo-zachodniej części kraju i obejmuje znaczną część historycznych terenów Dolnego Śląska i Łużyc Górnych. Stolicą województwa jest jego największe miasto – Wrocław.

Region Dolnego Śląska ze względu na duże tempo rozwoju gospodarczego i znaczny udział przemysłu w koniunkturze gospodarczej województwa charakteryzuje się dobrą sytuacją na wojewódzkim rynku pracy. Pod względem wysokości stopy bezrobocia w regionie, dolnośląskie plasuje się na 6. miejscu pośród wszystkich 16 województw. Według danych z końca lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomicznie w całym województwie dolnośląskim wynosił 14,6%, czyli więcej od średniej stopy w Polsce o zaledwie 0,2%. Osoby decydujące się na podjęcie pracy na Dolnym Śląsku często jako cel swojej emigracji zawodowej wybierają największe miasta województwa, których chłonny rynek pracy gwarantuje zatrudnienie w niemal wszystkich sektorach gospodarki dla przedstawicieli wszystkich zawodów i specjalności.

Wyślij komentarz