Wypadki przy pracy w województwie dolnośląskim

Wypadki przy pracy
Wypadki przy pracy w województwie dolnośląskim

Wypadek przy pracy jest sytuacją nagłą, w wyniku której dochodzi do urazu lub nawet śmierci osoby poszkodowanej. Na wystąpienie tak przykrych zdarzeń narażeni są zwłaszcza pracownicy fizyczni. Oczywiście prawidłowe zachowanie się w miejscu pracy, będące najskuteczniejszą metodą eliminacji takich zdarzeń, określają przepisy BHP – stąd każdy pracownik ma obowiązek ich przestrzegania.

Niestety wypadki zdarzają się. W porównaniu z poprzednimi latami ich liczba zmalała, natomiast wśród występujących zwiększyła się liczba wypadków śmiertelnych.

Do nieprzyjemnych w skutkach zdarzeń dochodzi najczęściej w przetwórstwie przemysłowym. Na kolejnych miejscach są: naprawa pojazdów maszynowych, transport oraz gospodarka magazynowa. Nie dziwią zatem statystyki mówiące, że najwięcej wypadków miało miejsce w województwie dolnośląskim, przodującym w tych sektorach.

W przeważającej większości sytuacji do wypadków dochodzi podczas obsługi maszyn i urządzeń oraz prac ręcznych, a także w trakcie transportu i poruszania się. Uderzenie i kontakt z przedmiotem ostrym to najczęstsze przyczyny wypadków, w wyniku których urazowi ulegają głównie kończyny oraz głowa.

Warto zaznaczyć, że większość z nich wynika z ludzkich błędów – dlatego tak ważna jest znajomość przepisów BHP oraz stosowanie się do nich w praktyce!

Wyślij komentarz