Zgorzelec

Zgorzelec
Zgorzelec

Zgorzelec jest siedzibą najbardziej na zachód wysuniętej części województwa dolnośląskiego – powiatu zgorzeleckiego. Powiat ten, na tle innych regionów województwa charakteryzuje się średnim poziomem bezrobocia. Według danych GUS z końca lutego 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w powiecie zgorzeleckim wynosił 15,6% i był wyższy zaledwie o 1% od średniej stopy bezrobocia w województwie. W strukturze zawodowej osób bezrobotnych w tym regionie najliczniejsze grupy stanowią sprzedawcy, technicy ekonomiści, ślusarze, murarze, robotnicy budowlani, szwaczki, kucharze, fryzjerzy i mechanicy samochodów osobowych. Lokalna grupa osób bezrobotnych aktualnych ofert pracy może poszukiwać m.in. na stronie Praca Zgorzelec.

Zgorzelec jest miastem przygranicznym, graniczącym od zachodu z niemieckim miastem Gorlitz. Od centrum stolicy województwa – Wrocławia, miasto oddalone jest o 163 km. Według danych z 30 czerwca 2012 r. miasto liczyło 32,3 tysiące mieszkańców i zajmowało powierzchnię 15,8 km2.

Ważnym elementem zgorzeleckiej gospodarki jest utworzona w 2010 roku podstrefa Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której lokalizowane są główne inwestycje miasta. Według analiz PUP, najmniejszy problem ze znalezieniem zatrudnienia w Zgorzelcu mają pracownicy opieki osobistej, sekretarki i operatorzy urządzeń biurowych, pracownicy ochrony oraz średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i kultury.

Wyślij komentarz