Cudzoziemcy na Dolnym Śląsku

Cudzoziemcy na Dolnym Śląsku
Cudzoziemcy na Dolnym Śląsku

W zeszłym roku ponad 200 tysięcy cudzoziemców starało się o legalizację pobytu w Polsce. Liczba ta sukcesywnie wzrasta, a ubiegły rok był rekordowy, jeżeli chodzi o migracje osób narodowości ukraińskiej oraz białoruskiej do naszego kraju. W związku z tym, że ani Ukraina ani Białoruś nie należą do Unii Europejskiej, obywatele tych państw muszą uzyskać zgodę na pobyt w Polsce, jeżeli przekracza on 3 miesiące.

Najczęściej spotykamy się z migracjami czasowymi, w większości przypadków dotyczącymi podjęcia zatrudnienia. Informacje te są dość istotne dla mieszkańców regionu dolnośląskiego, gdyż właśnie to województwo jest drugim pod względem ilości złożonych wniosków.

Duża ilość oferowanych miejsc pracy na Dolnym Śląsku przyciąga cudzoziemców, zwłaszcza wschodnich sąsiadów. Zobowiązani są oni jednak najpierw uzyskać zgodę na pobyt czasowy, stały bądź rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Posiadając jeden z tych trzech zezwoleń, mogą starać się o uzyskanie pozwolenia na pracę, uprawniającego do podjęcia legalnego zatrudnienia. Odpowiednie wnioski należy złożyć w urzędzie wojewódzkim. W zeszłym roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło ponad 20 tysięcy takich dokumentów.

Wyślij komentarz