Jaką strategię rozwoju przyjęło województwo dolnośląskie?

Jaką strategię rozwoju przyjęło województwo dolnośląskie
Jaką strategię rozwoju przyjęło województwo dolnośląskie?

Dostosowana do potrzeb i możliwości regionu strategia rozwojowa przyczynia się do polepszenia lokalnej koniunktury gospodarczej i tym samym staje się gwarantem stabilizacji na rynku pracy.

Dolnośląski rynek pracy rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamiczne, będąc atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym, zarówno dla kapitału krajowego, jak i zagranicznego. Niewątpliwie, wpływ na to ma przyjęta strategia, integrująca interes publiczny z potencjałem regionalnym. Opiera się na stymulowaniu działań indywidualnych, w poszanowaniu zasad swobody i partnerstwa. Tak rozumiana realizacja daleko idących zmian gospodarczych ma na celu zwiększenie liczby miejsc pracy, co wpłynie na wzrost poziomu życia i rozwój regionu.

Podstawowym założeniem zaadaptowanej strategii jest wzrost oparty na dwóch gałęziach. Pierwsza z nich dotyczy przemysłu i posiadanych zasobów wiedzy. Rozwój w jej ramach ma nastąpić w oparciu o nowoczesne technologie i usługi, automatyzacje procesów produkcyjnych oraz budowę nowych ciągów komunikacyjnych. Druga gałąź natomiast wykorzystuje potencjał zasobów naturalnych, chroniąc jednocześnie środowisko naturalne.

Sukcesem dolnośląskiej strategii rozwojowej ma być symbioza obu wymienionych obszarów.

Wyślij komentarz