Dzierżoniów

Trzebnica
Dzierżoniów

W strukturze zatrudnienia miasta Dzierżoniowa prym wiodą największe przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie miasta, do których zaliczają się: Tailor, Technika Szpitalna i Frankonia Poland, Dionar, Kamitech, Galwanizer, Hak-Hol, Diotech, Faro i S.I.”Elektromet” oraz działające w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” podstrefa Dzierżoniów: Metzeler Automotive Profile Systems, Henkel Ceresit, Orion, Broen DZT, Libra, Ermosoga, Pamax i Domex. Przedsiębiorstwa te generują wiele miejsc pracy dla lokalnej społeczności, przyczyniając się tym samym do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy. Wiele aktualnych ofert pracy z regionu Dzierżoniowa publikowanych jest w witrynie Praca Dzierżoniów.

Stopa bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim w lutym 2013 r. wynosiła 22%, co stawiało powiat wśród regionów województwa dolnośląskiego cechujących się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych. W strukturze wiekowej bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy najliczniejsze grupy stanowią osoby między 25 a 34 rokiem życia oraz osoby z przedziału 35-44 lata.

Dzierżoniów położony jest w środkowo-południowej części województwa, w Kotlinie Dzierżoniowskiej u podnóża Gór Sowich. Miasto zajmuje powierzchnię 20 km2, a jego populacja wynosi 35 tysięcy osób.

Wyślij komentarz