Wałbrzych

Wałbrzych
Wałbrzych

Wałbrzych jest miastem na prawach powiatu i siedzibą powiatu wałbrzyskiego, cechującego się najwyższym odsetkiem osób bezrobotnych wśród wszystkich regionów województwa dolnośląskiego. Tak niekorzystna sytuacja na wałbrzyskim rynku pracy wynika z zamknięcia trzech dużych kopalni węgla kamiennego, dających zatrudnienie tysiącom mieszkańców powiatu Wałbrzyskiego, oraz z licznych zmian w koniunkturze gospodarczej i strukturze zatrudnienia w regionie. Jak pokazują dane GUS, na koniec lutego 2013r. stopa bezrobocia w powiecie wałbrzyskim wynosiła aż 35,2%, przy czym najniższa była w Wałbrzychu i kształtowała się na poziomie 18%.

W celu poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy w Wałbrzychu utworzona została Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” oferująca bardzo korzystne warunki prowadzenia działalności. Obecnie, na terenie Wałbrzycha rozwija się przemysł budowlany, motoryzacyjny, szklarski, chemiczny, włókienniczy, odzieżowy i spożywczy. Na terenie Wałbrzycha i WSSE „Invest-Park” działa obecnie wiele firm generujących nowe miejsca pracy dla bezrobotnych mieszkańców miasta, wśród nich wyróżnić można choćby fabryki Toyoty, Cersanitu, Metzelera, Faurecii i Ronala.

Aktualne oferty pracy z rejonu Wałbrzycha dostępne są na stronie Praca Wałbrzych.

Wyślij komentarz