Lwówek Śląski

Lwówek Śląski
Lwówek Śląski

Lwówek Śląski należy do najmniejszych ludnościowo miast powiatowych Dolnego Śląska. Według danych  z 31 marca 2011 miasto zamieszkałe było przez 9,5 tysiąca osób, a jego powierzchnia wynosiła 16,5 km2. Niewielki rozmiar miasta oraz słabe tempo rozwoju gospodarczego wpływają na wysoki poziom bezrobocia w powiecie lwóweckim, a co za tym idzie na trudności w znalezieniu zatrudnienia w tym regionie. Osoby zainteresowane zatrudnieniem w Lwówku Śląskim muszą być przygotowane na długotrwałe poszukiwanie pracy i małą różnorodność dostępnych ofert (Praca Lwówek Śląski).

W strukturze zatrudnienia w powiecie lwóweckim osoby bezrobotne stanowią 26,9% wszystkich zdolnych do pracy osób w regionie. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych przeważają osoby z przedziału 25-34  lata oraz osoby do 25 roku życia. Ponadto, najwyższy udział bezrobotnych obserwuje się w grupach zawodów: sprzedawcy (12,4%), robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych (11,4%), robotnicy budowlani (z wyłączeniem elektryków) (9,3%) oraz robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń (9,0%). Według analiz przeprowadzonych przez PUP, w Lwówku Śląskim najłatwiej uzyskać pracę betoniarzom-zbrojarzom, robotnikom gospodarczym, pracownikom obsługi biurowej, monterom kabli, pracownikom kancelaryjnym, sekretarkom, pokojowym i opiekunkom dziecięcym.

Wyślij komentarz