Wrocław

Wrocław
Wrocław

Wrocław jest największym miastem województwa dolnośląskiego położonym w jego środkowo-wschodniej części. Stanowi on siedzibą powiatu wrocławskiego, miasto na prawach powiatu a także siedzibę władz wojewódzkich. Jako najważniejszy ośrodek miejski Dolnego Śląska, Wrocław jest miejscem lokalizacji wielu inwestycji krajowych i zagranicznych przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego regionu. Chłonny rynek pracy oraz prężnie rozwijająca się gospodarka sprawiają, że poziom bezrobocia zarówno w mieście Wrocławiu, jak i powiecie wrocławskim jest najniższy w całym województwie. W lutym 2013r. procentowy udział osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomicznie w mieście i powiecie wynosił odpowiednio 7,2% oraz 7%.

Wrocław jest nie tylko miejscem zatrudnienia lokalnej społeczności, ale i głównym celem migracji zarobkowej wielu mieszkańców Dolnego Śląska, decydujących się na poszukiwania zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. Wrocław to najważniejszy dolnośląski ośrodek gospodarczy, kulturalny i oświatowy, generujący liczne miejsca pracy dla przedstawicieli wszystkich możliwych zawodów i specjalności. We Wrocławiu pracy nie zabraknie zarówno dla sprzątaczek i magazynierów, jak i wykształconych specjalistów i kadry kierowniczej. Osoby zainteresowane zatrudnieniem we Wrocławiu najnowsze oferty pracy mogą znaleźć na stronie Praca Wrocław.

Wyślij komentarz