Milicz

Milicz
Milicz

Powiat milicki jest regionem województwa dolnośląskiego położonym w jego północno-wschodnim krańcu, na obszarze parku krajobrazowego. Co ciekawe, powiat ten jest jednym z najmniejszych obszarowo powiatów Polski. Siedzibą powiatu milickiego jest miasto Milicz – jedyny ośrodek miejski tego regionu. Z powodu atrakcyjnego przyrodniczo położenia i wysokiej jakości powietrza gospodarka Milicza, jak i całego powiatu, zorientowana jest na turystykę i agroturystykę, w których zatrudniona jest duża część aktywnych zawodowo mieszkańców regionu.

Ze względu na taki kierunek rozwoju gospodarczego Milicza a nie inny, powiat milicki charakteryzuje się wyższym poziomem bezrobocia niż całe województwo dolnośląskie. Według danych GUS z lutego 2013r. stopa bezrobocia w tym regionie wynosiła 19,5%, a wśród osób bezrobotnych przeważają kobiety. Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Miliczu powinny dokładnie przeanalizować oferty pracy publikowane na stronie Praca Milicz, zamieszczane w lokalnej prasie i udostępniane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jako jedyny ośrodek miejski, Milicz stanowi główne zaplecze handlowe i usługowe dla wiejskich terenów powiatu. W mieście króluje branża usługowa, szczególnie usług osobistych, a także handel i naprawy. Przemysł reprezentowany jest jedynie przez drobne przetwórstwo rolno-spożywcze i przemysł budowlany.

Wyślij komentarz