Ząbkowice Śląskie

Ząbkowice Śląskie
Ząbkowice Śląskie

Ząbkowice Śląskie to miasto powiatowe, siedziba powiatu ząbkowickiego, położone w południowej części województwa dolnośląskiego, na Przedgórzu Sudeckim nad rzeką Budzówką. Od centrum Wrocławia dzieli je odległość 65 km. Według danych z 31 marca 2011 r. miasto liczyło 16 tysięcy mieszkańców, a jego powierzchnia wynosiła 13,7 km2.

Pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, powiat ząbkowicki plasuje się wśród obszarów województwa dolnośląskiego charakteryzujących się słabą koniunkturą gospodarczą i niekorzystną sytuacją na lokalnym rynku pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w lutym 2013r. zarejestrowanych było 6,3 tysiąca bezrobotnych, czyli 25,5% ogółu aktywnych ekonomicznie z regionu. Na tle województwa, którego stopa bezrobocia w analizowanym okresie wynosiła 14,6% jest to wartość bardzo wysoka. Wśród ząbkowickich bezrobotnych przeważają przedstawiciele takich zawodów jak: sprzedawca, pracownik gospodarczy, kucharz, ślusarz, tokarz, mechanik samochodów osobowych czy pracownik budowlany. Z kolei, najwięcej publikowanych ofert pracy (np. na Praca Ząbkowice Śląskie) skierowanych jest do pracowników sektora handlu i napraw, usług budowlanych, usług osobistych i przetwórstwa rolno-spożywczego. Średnie miesięczne wynagrodzenie mieszkańców Ząbkowic Śląskich wynosi 2600 zł brutto.

Wyślij komentarz