Świebodzice

Świebodzice
Świebodzice

Świebodzice położone są w południowej części Dolnego Śląska, około 30 km od granicy Polski z Czechami i administracyjnie wchodzą w skład Powiatu Świdnickiego oraz województwa dolnośląskiego. Od południa miasto graniczy bezpośrednio z Wałbrzychem. Świebodzice, wraz z innymi samorządami z regionu tworzą tzw. Aglomerację Wałbrzyską. Obecnie liczba mieszkańców tego niewielkiego miasta wynosi około 23 tysiące. Według danych z roku 2002 Świebodzice mają obszar 30,45 km², z czego 69% zajmują użytki rolne, a 11% użytki leśne. Miasto stanowi 4,1% powierzchni powiatu.

W 2012 roku na terenie gminy Świebodzice zarejestrowanych było blisko 1400 osób bezrobotnych, przy czym ogólna liczba osób pracujących wynosiła 4300. Liczby te przekładały się na stopę bezrobocia w wysokości 9,1%. Bezrobocie wśród kobiet jest nieco wyższe niż wśród mężczyzn i wynosi 9,8%.


W tym samym roku w strukturze gospodarczej miasta i gminy istniały 2472 podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON 2012. Wśród nich największą grupę stanowiły przedsiębiorstwa sektora usługowego i handlowego. W rolnictwie działało jedynie 17 przedsiębiorstw, w sektorze przemysłowym 229, a w sektorze budowlanym 259. Głównymi pracodawcami regionu były firmy handlowe i usługowe, praca Świebodzice.

Ważnym elementem lokalnej gospodarki jest obecność podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”, na której terenie działają takie firmy, jak: GEA Polska Sp. z o.o., SEGEPO-REFA Sp. z o.o., Vasco Tech sp. z o.o. czy Droper Logistic Sp. z o.o.

Wyślij komentarz