Nowa Ruda

Nowa Ruda
Nowa Ruda

Nowa Ruda jest miastem i gminą leżącą w województwie dolnośląskim nad rzeką Włodzicą, w powiecie kłodzkim. Wchodzi w skład aglomeracji wałbrzyskiej. Obecnie miasto pełni funkcje ponadgminnego ośrodka administracyjno-edukacyjnego dla mikroregionu noworudzko-radkowskiego. Według danych z 31 marca 2011 miasto liczyło 23 896 mieszkańców.


Niewątpliwie, położenie geograficzne Nowej Rudy jest dla niej korzystne. Miejsce, które niegdyś było ośrodkiem przemysłu górniczego i włókienniczego skłania się ku rozwojowi turystyki regionalnej. Władze lokalne oprócz turystyki kładą nacisk na edukację. Największym wyzwaniem, z jakim obecnie musi zmierzyć się polityka ekonomiczna lokalnych władz jest sprawienie, by region stał się atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. Nowi inwestorzy oznaczają bowiem nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, a co za tym idzie poprawę sytuacji na rynku pracy i zmniejszenie bezrobocia, praca Nowa Ruda.

W chwili obecnej gospodarka Nowej Rudy wykazuje dysproporcje sektora przedsiębiorstw prywatnych w stosunku do zakładów pracy sfery publicznej. Odradzająca się mała przedsiębiorczość ma charakter głównie handlowo-usługowy. Stosunkowo dobrą dynamikę zmian obserwuje się jednakże w odniesieniu do sfery produkcyjnej, obejmującej większe zakłady. Istotną rolę odgrywa też wydobycie i przerób surowców skalnych, przeważnie dla potrzeb rozwijającego się budownictwa drogowego na terenie kraju. Na terenie gminy występują złoża piaskowca i gabra. Zakłady działające w tej branży to: „Kopalnie Surowców Skalnych Sp. Z o.o. oraz „Budomontaż”.

 

Wyślij komentarz