Złotoryja

Złotoryja
Złotoryja

Złotoryja i powiat złotoryjski, którego to miasto jest siedzibą, charakteryzują się jednym z najwyższych poziomów bezrobocia na Dolnym Śląsku. W lutym 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 4,5 tysiąca osób bezrobotnych, co stanowi 28,4%. Przy średniej stopie bezrobocia w województwie wynoszącej 14,6% jest to wartość bardzo duża. Wśród bezrobotnych w regionie przeważają mężczyźni, a w strukturze wiekowej osób pozostających bez pracy najliczniejsze grupy stanowią osoby między 24 a 35 rokiem życia oraz osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia.

Większa część mieszkańców Złotoryi zatrudnienie znajduje w usługach i przemyśle Praca Złotoryja. Głównymi gałęziami złotoryjskiego przemysłu są: przemysł wydobywczy (bazalt, wapienie, piaskowiec), przemysł maszynowy, lekki (szklarski i zabawkarski), przemysł metalowy (blacharski, obróbka metali) i przemysł drzewny. Największymi zakładami pracy w Złotoryi są przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, do których należą:

 • Adeo Screen Sp. z o.o.,
 • Kühnl Polska Sp. z o.o.,
 • Wilena Sp. z o.o,
 • Eucoso Sp. z o.o.,
 • AKsys Polska Sp. z o.o.,
 • PTB Sp. z o.o.,
 • Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT” S.A.,
 • Sieper – producent zabawek,
 • PPH Vitbis – producent ozdób choinkowych,
 • Kopalnia Surowców Skalnych,
 • PPH „Inter Dekor” – producent osób choinkowych,
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych,
 • „Inkobud” – usługi budowlane i inżynieryjne.

Wyślij komentarz