Bielawa

Bielawa
Bielawa

Rozwojowi gospodarczemu miasta Bielawa sprzyja specyficzne położenie w trójkącie miast, w skład którego wchodzą również Dzierżoniów i Pieszyce. Usytuowanie to stwarza możliwość łączenia ponadlokalnych funkcji komunikacji, oświaty, kultury. Co więcej, połączenie to poprawia potencjał gospodarczy regionu oraz sprzyja rozwojowi sektora usługowego w gminie.


Do największych firm stanowiących jednocześnie największych pracodawców regionu Bielawy należą: Lincoln Electric Bester – producent spawarek oraz Ace Rico – producent półproduktów m.in. dla LG, Samsunga oraz firmy Dell. Do niedawna w Bielawie istniały ważne firmy włókiennicze – Bielbaw oraz Bieltex, które kilka lat temu ogłosiły upadłość pozbawiając setki osób źródła utrzymania. W okresie swojej świetności firmy te zatrudniały 10 tysięcy pracowników. Obecnie w Bielawie istnieje kilkanaście średnich przedsiębiorstw specjalizujących się w budownictwie,  kamieniarstwie, elektronice, produkcji okien, mebli, tarcicy, oprawek okularowych, pędzli i szczotek. Pozostałe podmioty gospodarcze to małe firmy rodzinne zatrudniające do kilku osób. Zajmują się one przeważnie handlem lub świadczeniem usług, praca Bielawa.

Szansą dla osób poszukujących pracy na terenie Bielawy może być planowane utworzenie parku przemysłowo technologicznego. Miasto na lokalizację parku wyznaczyło tereny znajdujące się wewnątrz nowej obwodnicy bielawskiej. Na jego terenie, na 24 hektarach, mają powstać zakłady przemysłowe, a na działalność usługową zarezerwowano kolejnych 10 hektarów. W ramach parku powstanie również Inkubator Przedsiębiorczości.

Wyślij komentarz