Głogów

Głogów
Głogów

Głogów jest szóstym pod względem liczby ludności miastem województwa dolnośląskiego, zamieszkałym przez blisko 70 tysięcy osób (według danych z 31 marca 2011r.). Położony jest w północnej części województwa nad rzeką Odrą. Co ważne, miasto jest istotnym ośrodkiem Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

Głównymi czynnikami determinującymi gospodarkę Głogowa i powiatu głogowskiego jest dominacja przemysłu miedziowego i urodzajne gleby. Na terenie miasta funkcjonuje około 5 tysięcy podmiotów gospodarczych, z których przeważającą większość stanowią firmy prywatne. Spośród wszystkich aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu, 52% zatrudnionych jest w usługach, a 40% zatrudnienie znalazło w przemyśle i budownictwie. Największe znaczenie dla struktury zatrudnienia Głogowian posiada przemysł miedziowy, reprezentowany przez Hutę Miedzi Głogów. Ponadto w mieście rozwija się także przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego, handel, naprawy, usługi i budownictwo.

Znaczący udział przemysłu i duża liczba zakładów na pracy na terenie Głogowa sprawiają, że stopa bezrobocia w mieście jest dość niska i kształtuje się na poziomie około 11%, przy czym dla całego powiatu głogowskiego jest wyższa i wynosi 17,2% (dane z końca lutego 2013r.). Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy najliczniejsze grupy stanowią przedstawiciele takich zawodów jak: pracownik gospodarczy, robotnik budowlany, sprzedawca, murarz, mechanik samochodów osobowych i kucharz. Oferty pracy skierowane do mieszkańców Głogowa i okolic znaleźć można na stronie Praca Głogów.

Wyślij komentarz